Główna Wybory 2014

Wybory 2014

KOMITET WYBORCZY OBYWATELSKI BLOK SAMORZĄDOWY

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 2014 r.


burmistrz_small

Szanowni Mieszkańcy Dzierżoniowa

Chociaż jeszcze nie opadły do końca emocje wyborcze i w wielu gminach w Polsce nie zakończyły się wybory wójtów/burmistrzów/prezydentów, to już wiadomo, że zgodnie z Państwa wolą do Rady Miejskiej Dzierżoniowa weszło 11 radnych (na 21 mandatów) z Obywatelskiego Bloku Samorządowego, a do Rady Powiatu 3 radnych z OBS na 8 mandatów.

Ten wynik świadczy, że działania OBS i jego założenia programowe na najbliższą kadencję uzyskały Państwa akceptację. Dla nas radnych stanowi to zobowiązanie do zgodnej, wytrwałej i rzetelnej pracy na rzecz rozwoju naszego miasta i powiatu.

Wszystkim Wyborcom bardzo dziękujemy za liczne i owocne spotkania przedwyborcze oraz za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, oddając swoje głosy na kandydatów OBS.

Deklarujemy stały kontakt z mieszkańcami i uwzględnianie zgłaszanych postulatów
i wniosków w pracach Rady Miejskiej Dzierżoniowa i Rady Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

W imieniu radnych
Obywatelskiego Bloku Samorządowego

Prezes OBS – Marek Piorun

(0)