Główna Konto OBS

Konto OBS

OBYWATELSKI BLOK SAMORZĄDOWY, RYNEK 47 58-200 DZIERŻONIÓW

nazwa i siedziba Posiadacza rachunku, adres

47 9527 0007 0056 5509 2000 0001

numer rachunku

(0)