Główna O nas

O nas

Obywatelski Blok Samorządowy powstał w grudniu 2001 roku – najpierw jako lokalny ruch środowiskowy, z którego wyłonił się Komitet Wyborczy w wyborach samorządowych w 2002 r. Założycielami była grupa osób o poglądach centrowo-prawicowych. W styczniu 2003 r. zapadła decyzja o założeniu stowarzyszenia samorządowego OBS. Zostało ono zarejestrowane w KRS i działa w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach. W istocie OBS jest ruchem społecznym zmierzającym do krzewienia idei samorządności.

Wybrane punkty z historii OBS


• grudzień 2001 – podpisanie przez 14 przedstawicieli gmin powiatu dzierżoniowskiego deklaracji założycielskiej Obywatelskiego Bloku Samorządowego. Uroczyste odsłonięcie logo OBS-u.

• 19 sierpnia 2002 – Oficjalna prezentacja kandydata na burmistrza Dzierżoniowa z ramienia OBS-u Marka Pioruna

• 2 września 2002 – Rejestracja komitetu wyborczego wyborców – Obywatelski Blok Samorządowy – u komisarza wyborczego

• 28-29 września 2002 – W Dzierżoniowie odbywają się „Dzierżoniowskie Prezentacje 2002”. My również stawiamy swoje stoisko. Jest to okazja do bezpośredniego kontaktu z naszymi wyborcami.

• 12 października 2002 – Kampania wyborcza nabiera rumieńców. W powiecie dzierżoniowskim zaledwie kilku kandydatów zdecydowało się prowadzić kampanię negatywną. Wydarzenie z tego dnia z dzierżoniowskiego Rynku to już wandalizm, a nie kampania negatywna. O godzinie 12:00 w sklepie U Stokłosy, gdzie mieści się punkt konsultacyjny OBS-u wybito szybę. Właściciel był w tym czasie w sklepie i zauważył odchodzących z miejsca zdarzenia trzech elegancko ubranych panów. Straty oceniono na około 400 zł.

• 27 października 2002 – Wybory samorządowe.

• 30 października 2002 – Marek Piorun jako kandydat na burmistrza Dzierżoniowa uzyskał poparcie następujących osób i ugrupowań:

  • Ferdynand Ardelli – Samoobrona
  • Andrzej Bartoszyński – Dialog Samorządowy
  • Mateusz Cegiełka – KWW Zgoda
  • Dariusz Cios – Dzierżoniów XXI wiek
  • Henryk Kieszniewski – Liga Polskich Rodzin
  • Wiesław Matczak – Obywatele dla Dzierżoniowa
  • Marek Nowakowski – Dzierżoniów XXI wiek
  • Leszek Tatomir – Dialog Samorządowy
  • Leszek Tymcio – KWW Zgoda
  • Sławomir Waś – Samoobrona

• 7 listopada 2002 – Na antenie radia „Sudety” odbyła się bezpośrednia debata pomiędzy Markiem Piorunem a Marzanną Kamińską

• 10 listopada 2002 – Druga tura wyborów burmistrzów i wójtów. Marek Piorun wygrywa w Dzierżoniowie, Dariusz Walendowski w gminie Dzierżoniów. W Łagiewnikach Janusz Guzdek przegrywa o 5 głosów (otrzymał 49,93 %)

• 12 listopada 2002 – Marek Piorun ogłasza nazwiska swoich zastępców – Ryszard Szydłowski i Tomasz Smolarz.

• 18 listopada 2002 – Pierwsze posiedzenie nowej Rady Powiatu. Przewodniczącą Rady Powiatu została wybrana Zofia Mirek (SLD). Wiceprzewodniczącymi: Krzysztof Zawadzki i Wiesław Kaptur (obaj z OBS). Jednocześnie mandat radnego złożył Marek Piorun w związku z objęciem stanowiska burmistrza Dzierżoniowa. W jego miejsce radnym został Piotr Paś (OBS)

• 19 listopada 2002 – Pierwsze posiedzenie nowych Rad Miasta w Dzierżoniowie, Bielawie i Pieszycach oraz Rady Gminy Dzierżoniów. Na przewodniczącego Rady Miejskiej Dzierżoniowa został wybrany Henryk Smolny (OBS). Przewodniczącym Rady Miasta Bielawy został wybrany Zbigniew Dragan (PFS-OBS), Pieszyc – Tadeusz Urban (OBS – Był dla Pieszyc) a przewodniczącym Rady Gminy Dzierżoniów został Stanisław Martowłos (PSL).

12 listopada 2006 – Wyborcy wyrażają w swoim głosowaniu poparcie i aprobatę dokonań i działań OBS-u na skutek czego wygrywa on ponownie wybory samorządowe w Dzierżoniowie wprowadzając 8 radnych do Rady Miasta, a Burmistrzem Dzierżoniowa wybranym w pierwszej turze został Marek Piorun zdobywając 7021 głosów. Sukcesem OBS-u, są też wyniki osiągnięte w całym Powiecie Dzierżoniowskim.

(0)