217
0

banerdob

Obywatelski Blok Samorządowy jest grupą osób, która nie przechodzi obojętnie obok otaczającej nas rzeczywistości. Zależy nam na dynamicznym rozwoju samorządu lokalnego w Powiecie Dzierżoniowskim. Naszym celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w którym aktywni i świadomi obywatele biorą odpowiedzialność za siebie i innych, prowadzą dialog ponad podziałami i współpracują w imię wspólnych celów, ufają sobie i podmiotom sfery publicznej, uczestniczą w wyborach i debatach publicznych, wiedzą, że dzięki swoim działaniom mają wpływ na otoczenie.

Działamy już od 15 lat.

Obywatelski Blok Samorządowy powstał w grudniu 2001 roku – najpierw jako lokalny ruch środowiskowy, z którego wyłonił się Komitet Wyborczy w wyborach samorządowych w 2002 r.

Do dziś staramy się o poprawę warunków życia mieszkańców. Realizujemy program rozwoju gospodarczego, aby Dzierżoniów był zasobny i przyjazny dla mieszkańców. Dbamy, aby mieszkańcy mieli pracę, czuli się bezpiecznie i żyli w zdrowym środowisku. Wspieramy młodych obywateli. Stowarzyszenie Obywatelski Blok Samorządowy wielokrotnie wygrywało wybory samorządowe. Radni oraz nasz Burmistrz Miasta – Marek Piorun – spowodowali, że od 2002 roku Dzierżoniów zmienił się nie do poznania. Dotrzymując obietnic złożonych mieszkańcom Dzierżoniowa Obywatelski Blok Samorządowy w koalicji – współtworzą dorobek kolejnej kadencji w samorządzie. Ludzie OBS zawsze kierują się dobrem wspólnym mieszkańców oraz chcą i służą im swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

(217)