Główna Aktualności Nasz kandydat na Burmistrza Miasta PAWEŁ KOWALSKI

Nasz kandydat na Burmistrza Miasta PAWEŁ KOWALSKI

Nasz kandydat na Burmistrza Miasta PAWEŁ KOWALSKI
524
0

OBS Dzierżoniów ulotka DL okręg 4 Kowalski kopia

Szanowni Mieszkańcy Dzierżoniowa

Jeżeli tak jak ja macie dość kłótni, opowiadania bzdur, oszukiwania, obiecanek bez pokrycia – czas na zmiany!
Czy pomyśleliście Państwo kiedyś o swoim mieście bez polityków i bez wszechobecnych w naszym życiu partii?
Czy pomyśleliście, że miastem mogą rządzić ludzie, nie mający partyjnej przynależności?
Jeżeli chcecie burmistrza bezpartyjnego, bez zakorzenionych głęboko poglądów politycznych, uczciwego i szanującego zdanie każdego człowieka – oddajcie na mnie swój głos.

Mój program na lata 2019-2023
Mądrze, zdrowo, bezpiecznie.

Mądrze:
– Wspieranie nowo powstałych przedsiębiorstw.
– Przemyślane i rozplanowane inwestycje na terenie miasta.
– Pozyskiwanie środków zewnętrznych.
– Wspieranie budowy Południowej Obwodnicy Dzierżoniowa.
– Modernizacja dróg miejskich i osiedlowych.
– Budowa kolumbarium (Cmentarz Komunalny) Ściana z niszami wewnętrznymi przeznaczonymi na urny z prochami zmarłych.
– Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.
– Wspieranie działania pomocy społecznej na rzecz najuboższych mieszkańców.
– Dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów sakralnych.
– Wprowadzenie szerokich konsultacji, debaty i otwarte spotkania z mieszkańcami przed ważnymi dla nich inwestycjami.
– Darmowy Internet w mieście. Hot spoty- parki, budynki użyteczności publicznej.
– Modernizacja kina „Zbyszek”
– Stworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców miasta (miejsce na grilla i ogniska)
– Zmobilizowanie inwestorów do wykonania zaplanowanych robót.
– Wspieranie powstania trasy S8 Wrocław-Kłodzko
– Darmowa komunikacja autobusowa dla dzierżoniowskich uczniów na terenie miasta.

Zdrowo:
– Remont i modernizacja basenu krytego w Dzierżoniowie.
– Wspieranie dalszego rozwoju Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.
– Współpraca z przychodniami działającymi na terenie miasta (programy profilaktyczne)
– Nocna apteka w Dzierżoniowie.
– Rozwój opieki paliatywnej.
– Wspieranie sportu masowego i klubów sportowych kształtujących pozytywne postawy w społeczeństwie.
– Wprowadzanie systemu zachęt dla indywidualnych odbiorców, aby zmieniali tradycyjne źródła ogrzewania na ekologiczne.
– Zachęcanie wspólnot do przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
– Większe zaangażowanie Straży Miejskiej (edukacja właścicieli psów – „posprzątaj po swoim psie”)
– Wprowadzenie do szkół profilaktyki zdrowotnej.
– Wspieranie ośrodków działających na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych.
– Działania zwiększające liczbę miejsc w przedszkolach, żłobkach oraz wspieranie pkt. opieki nad dzieckiem.
– Programy prewencyjne w szkołach (narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy).
– Darmowe szczepienia dla seniorów przeciw grypie.
– Propagowanie szkoleń z udzielania przedmedycznej pierwszej pomocy.

Bezpiecznie:
– Unowocześnienie systemu oświetleniowego.
– Poprawa infrastruktury parków i terenów zielonych na terenie miasta.
– Zwiększenie bezpieczeństwa poprzez wybudowanie ciągów pieszo – rowerowych z połączeniem
z sieciami już istniejącymi.
– Rozwinięcie sieci monitoringu w mieście.
– Utrzymanie i rozwój Karty Dużej Rodziny.
– Współpraca z policją, strażą pożarną.
– Podnoszenie bezpieczeństwa przy drogach gminnych poprzez współpracę z powiatem, WZDW i GDDKiA.
– Likwidacja barier architektonicznych dla niepełnosprawnych oraz matek z wózkami.
– Propagowanie i wspieranie akcji „Poznaj sąsiada” (podkreślenie istotnej roli sąsiada).

OBS Dzierżoniów ulotka DL okręg 4 Kowalski kopia

(524)