Główna Aktualności WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OBYWATELSKIEGO BLOKU SAMORZĄDOWEGO W DNIU 20 CZERWCA 2022 ROKU

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OBYWATELSKIEGO BLOKU SAMORZĄDOWEGO W DNIU 20 CZERWCA 2022 ROKU

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW OBYWATELSKIEGO BLOKU SAMORZĄDOWEGO W DNIU 20 CZERWCA 2022 ROKU
108
0

IMG-20220620-WA0000W dniu 20 czerwca 2022 roku o godz. 17:00 odbyło się w Sali „Tęcza” Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Parkowej Walne Zebranie Członków Obywatelskiego Bloku Samorządowego.

Walne Zebranie Członków otworzył Prezes Zarządu – Pan Marek Piorun, który witając zebranych poinformował, iż zgodnie z listą obecności na sali jest obecnych 47 osób.

IMG-20220620-WA0007

Na przewodniczącego Walnego Zebrania Członków zgłoszono z Sali – Pana Dariusza Madejskiego, na sekretarza – Pana Macieja Smolarza. W wyniku głosowania jawnego obie kandydatury zostały zaakceptowane jednogłośnie. Dalszą część porządku obrad realizował Pan Dariusz Madejski jako przewodniczący Walnego Zebrania Członków OBS.20220620_171639

Przewodniczący przedstawił zebranym porządek obrad, który poddał pod głosowanie – porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący zarządził zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków. Zostały zgłoszone następujące kandydatury: Pan Leszek Kiepał, Pan Wiktor Jeziorski, Pani Iwona Matyja. Przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone kandydatury, które Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie.IMG-20220620-WA0031a

Następnie Prezes Stowarzyszenia OBS – Pan Marek Piorun przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w 2021 roku.IMG-20220620-WA0021

Potem głos zabrała Przewodnicząca Dzierżoniowskiego Koła OBS – Pani Iwona Matyja, która omówiła szczegóły działalności koła w roku 2021.

Później głos zabrał Przewodniczący Koła Piława Górna – Pan Dariusz Madejski, który omówił szczegóły działalności koła w roku 2021, a także zaprosił na wydarzenia, które Pilawskie Koło OBS organizuje w roku 2022.

Po czym sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Stowarzyszenia – Pan Dariusz Madejski. Przewodniczący poprosił zebranych o zgłaszanie uwag i wniosków do zaprezentowanego sprawozdania.20220620_darek

Na zakończenie części sprawozdawczej Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Zbigniew Szyjka przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 rok. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi OBS.

IMG-20220620-WA0016

Na podstawie złożonego przez komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi OBS, Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu. i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a następnie udzielenia absolutorium zarządowi za 2021 rok. Walne Zebranie Członków przyjęło jednogłośnie sprawozdania i udzieliło absolutorium Zarządowi za 2021 rok.

20220620_173535

W imieniu Zarządu podziękował Prezes OBS – Pan Marek Piorun.IMG-20220620-WA0012

Następnie Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie uchwałę w sprawie wyboru Skarbnika Stowarzyszenia OBS, którym został Pan Dariusz Madejski.

W dalszej części zebrania, w związku z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie OBS złożoną przez Pana Adama Domagałę – Walne Zebranie przyjęło jednogłośnie jego rezygnacje. Na to miejsce Walne Zebranie Członków powołało Pana Patryka Hałaczkiewicza.IMG-20220620-WA0028

Z dyskusji w wolnych wnioskach, Komisja Uchwał i Wniosków zanotowała jeden wniosek – dotyczący uaktywnienia pracy w kołach i przygotowania się do wyborów w 2023 roku.

 20220620_171515

Po20220620_171459
20220620_17152320220620_17181020220620_17160720220620_17155920220620_17180220220620_173210IMG-20220620-WA0003IMG-20220620-WA0007IMG-20220620-WA000420220620_171818IMG-20220620-WA0011IMG-20220620-WA0010IMG-20220620-WA0027IMG-20220620-WA0019IMG-20220620-WA0009

Po zakończeniu Walnego Zebrania Członków Obywatelskiego Bloku Samorządowego odbyło się krótkie spotkanie członków Dzierżoniowskiego Koła OBS na którym omówiono sposoby przygotowania się do wyborów samorządowych.

kołodzw22

W 2022r członkowie Koła OBS Dzierżoniów zakupili ze swoich składek członkowskich około 40 kompletów pościeli dla naszego Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie.

Postanowiono w dalszym ciągu pomagać Szpitalowi w  następnych zakupach kompletów pościeli.

(108)