Główna Aktualności Walne Zebranie OBS – 20 czerwca 2024 roku

Walne Zebranie OBS – 20 czerwca 2024 roku

Walne Zebranie OBS – 20 czerwca 2024 roku
56
0

20240620_172005W dniu15 czerwca 2023 roku w sali „Tęcza” Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Parkowej 4A w Dzierżoniowie odbyło się Walne Zebranie Członków.

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Zebrania i powitanie Członków.
 2. Stwierdzenie kworum.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku Zebrania.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 5. Powołanie Komisji skrutacyjno – wnioskowej.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za 2023 rok.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2023 rok i wniosku o przyjęcie sprawozdania i udzielenie absolutorium Zarządowi.
 1. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 2. Podjęcie uchwał dotyczących sprawozdania i udzielenia absolutorium Zarządowi.
 3. Zmiany w Zarządzie.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
 5. Wystąpienie Prezesa Zarządu.
 6. Przyjęcie zgłoszonych wniosków.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie ZebraniaZdjęcie WhatsApp 2024-06-20 o 17.17.21_1ea18842Spotkanie rozpoczął Pan Maciej Smolarz – Prezes Stowarzyszenia Obywatelskiego Bloku Samorządowego, witając wszystkich serdecznie.Na wstępie Prezes przedstawił porządek obrad. Zebrani jednogłośnie przegłosowali jego przebieg. Jako przewodniczącego zebrania wybrano Pana Dariusza Madejskiego, na sekretarza Panią Izabele Piwko-Zadrożną. Po czym zebrani wybrali Komisję Skrutacyjno-Wnioskową w składzie: Leszek Kiepał, Iwona Matyja i Wanda Kunecka. Komisja Skrutacyjno-Wnioskowa zgodnie z § 23 Statutu OBS zatwierdziła prawomocność zebrania.Zdjęcie WhatsApp 2024-06-20 o 17.45.28_66ba959c

  Następnie w imieniu Zarządu, Prezes Stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu za rok 2023. Po czym Skarbnik Dariusz Madejski przedstawił sprawozdanie finansowe za rok 2023. Po tym Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  Katarzyna Stokłosa-Wiech przedstawiła sprawozdanie za rok 2023 i wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Obywatelskiego Bloku Samorządowego.

  20240620_173814

  Po dyskusji nad sprawozdaniami, zebrani zatwierdzili sprawozdania i udzielili absolutorium Zarządowi Obywatelskiego Bloku Samorządowego za 2023 rok poprzez podjęcie w głosowaniu odpowiednich uchwał. Wszystkie głosowania przeprowadził Przewodniczący obrad przy współudziale Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej.

  20240620_174725

  W drugiej części zebrania podsumowano zakończoną kampanie wyborczą do samorządu terytorialnego, określono również uchwałą liczbę 10 Członków Zarządu Stowarzyszenia OBS i przyjęto rezygnacje Pani Magdalena Pszkit z funkcji Członka Komisji Rewizyjnej OBS.Zdjęcie WhatsApp 2024-06-20 o 18.04.42_0a5fc95d

  Zdjęcie WhatsApp 2024-06-20 o 17.17.22_8466f368Na zakończenie zebrania członkowie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Obywatelskiego Bloku Samorządowego w dyskusji omówiono kierunki i zadania OBS na przyszłość.

(56)