Główna Aktualności OBS Koło Dzierżoniów – zebranie sprawozdawcze za 2016 r.

OBS Koło Dzierżoniów – zebranie sprawozdawcze za 2016 r.

OBS Koło Dzierżoniów – zebranie sprawozdawcze za 2016 r.
185
0

We wtorek 25 kwietnia 2017 r. w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury Pegaz odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Obywatelskiego Bloku Samorządowego Koła Dzierżoniów.

Członkowie Koła podsumowali pracę Zarządu oraz przyjęli przedstawione przez Przewodniczącego Koła Alberta Blacharza sprawozdanie z działalności za rok 2016, w którym zwrócił On  uwagę na realizacje swoich zadań przez:

– dobrowolne zrzeszanie członków pragnących poświęcać swój czas na rzecz społeczności lokalnej Miasta Dzierżoniów.

– udział w życiu społecznym i gospodarczym Miasta i jego mieszkańców

– współpracę z terenowymi organami Stowarzyszenia (kołami)

Przewodniczący przedstawił działania promocyjne Stowarzyszenia poprzez udział w imprezach Miejskich:

– w maju 2016 r. na Prezentacjach Organizacji Pozarządowych Koło zorganizowało stoisko OBS. Ważnym wydarzeniem podczas prezentacji było odebranie przez Prezesa Zarządu OBS statuetki i podziękowań od Starosty z okazji 15 – lecia działalności Stowarzyszenie.

– w maju 2016 udział Stowarzyszenia w Święcie flagi – polegał na rozdawaniu flag państwowych na terenie Dzierżoniowa.

– we wrześniu tradycyjnie odbył się grill zorganizowany przez Koło Dzierżoniów. Tradycyjnie w grillowaniu uczestniczyli też członkowie pozostałych kół oraz Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski.

Stowarzyszenie promowało się też w mediach społecznościowych: aktywnie wykorzystując stronę www, Facebooka oraz bilbordy na terenie miasta, a w grudniu 2016 została wydana i rozdana mieszkańcom miasta świąteczna gazeta OBS

W grudniu tradycyjnie odbyła się Wigilia OBS w której uczestniczyli członkowie koła Dzierżoniowskiego oraz zaproszeni przedstawiciele kół z powiatu dzierżoniowskiego. Gościem był również Burmistrz Dzierżoniowa.

W sprawozdaniu przewodniczący wspomniał też o wpieraniu przez OBS inicjatyw mieszkańców:

Członkowie koła OBS w minionym roku inicjowali i współuczestniczyli w ważnych dla miasta inicjatywach o charakterze społecznym i gospodarczym takich jak remonty ulic w 2016 r.  i powstające centrum przesiadkowe.

Przedstawiciele OBS uczestniczyli w wielu uroczystościach Państwowych organizowanych przez miasto oraz związki i stowarzyszenia: np. aktywnie uczestniczyli w zbiórce pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Radni OBS pracowali w zespołach merytorycznych powołanych przez Władze Miasta:

Radny Bolesław Stokłosa uczestniczy w pracach stowarzyszenia ZGPD 7

Bogdan Małecki, Grażyna Juraszek – w pracach zespołu ds. Placów Zabaw

Iwona Matyja uczestniczy w pracach Społecznej Rady DOK, oraz w zespole ds. Sieci Szkół

Wanda Kunecka – przewodniczy Radzie Seniorów

W zespole ds. Wieloletniego Plany Inwestycyjnego Miasta uczestniczy Andrzej Wiczkowski, Iwona Matyja, Bolesław Wilkos, Wanda Kunecka.

Wanda Kunecka, Mieczysław Sojka i Leszek Kiepał uczestniczą w pracach Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

Ponadto radni aktywnie uczestniczą w decyzjach dotyczących  inwestycji w mieście oraz w przygotowaniu reformy oświaty.

Przyjęto również plan pracy na 2017 r., w którym uznano za najważniejsze:

– Udział w imprezach kulturalno-sportowych organizowanych przez Miasto: (30 kwietnia TRAKT, 2 maja Święto Flagi, 27-28 maja Prezentacje Dzierżoniowskie i Dni Dzierżoniowa, 27 maja Polska w Kwiatach – w Dzierżoniowie, sadzenie kwiatów z mieszkańcami).

– Podejmowanie działań promocyjnych  OBS  – kampania reklamowe na Bilbordach.

– Inwestycje. Zakup przyczepy samochodowej do przewozu Bilbordu reklamowego – kwiecień 2017 r.

– Spotkania integracyjne członków, grill.

– Udział w uroczystościach miejskich.

– Filmy z radnymi w doba.pl.

– Sylwetki radnych w gońcu dzierżoniowskim.

– Kontakt radnych z mieszkańcami w sprawie bieżących inwestycji w okręgach wyborczych.

– OBS na Facebooku i Internecie.

– Przygotowania do kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2018 r.

– Opracowanie strategii marketingowej

– Opracowanie działań promocyjnych

– Harmonogram realizacji i budżet kampanii

– Spotkania z kandydatami do Rady Miejskiej

Zebrani zadeklarowali dalszą aktywną pracę i zaangażowanie we wszelkie przedsięwzięcia, mające na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców.

received_1463382263733532DSC_0125DSC_0124DSC_01281oDSC_0149DSC_0126DSC_0155DSC_0153DSC_0134received_1463373357067756DSC_0158DSC_0135received_1463382230400202received_1463382223733536DSC_0147received_1463382227066869received_1463382240400201received_1463382243733534received_1463382260400199DSC_0139received_1463382237066868received_1463382250400200received_1463382257066866received_1463382263733532received_1463382270400198received_1463382247066867received_1463382267066865

(185)