Główna Aktualności Prezentacje OBS-u 2018.

Prezentacje OBS-u 2018.

Prezentacje OBS-u 2018.
183
0

Przez dwa dni 26 i 27 maja na dzierżoniowskim OSiR-ze odbywały się, już po raz 24, Dzierżoniowskie Prezentacje. Swoje stoisko zaprezentował też Dzierżoniowski Obywatelski Blok Samorządowy. Członkowie Dzierżoniowskiego OBS-u prezentowali na stoisku zadania inwestycyjne, które powstały dzięki współpracy radnych OBS-u i władz miasta. Na stoisku zapraszano mieszkańców do wypowiedzi poprzez ankietę, która pozwoliłaby radnym OBS-u na promowanie najważniejszych zadań w budżetach miasta na kolejne  lata. Proszono także  o wpisanie swojej propozycji zadania inwestycyjnego, które zdaniem mieszkańców wpłynie na poprawę życia w mieście, bezpieczeństwo lub estetykę. Przy okazji rozdawano pamiątkowe długopisy i notesiki z magnesem na lodówkę. Dzieciom rozdawano baloniki i daszki przeciwsłoneczne, częstowano słodyczami i jabłkami. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

1b1a1g1h1c1i1f1j1l1d1k1m1n1e1q1s1p1o1t1r1v1x1u1y1w1z2c2a2f2i2e2b2j2d2h2g

(183)