Główna Aktualności Walne Zebranie Członków Obywatelski Blok Samorządowy 2018

Walne Zebranie Członków Obywatelski Blok Samorządowy 2018

142
0

Bez nazwy-1

W piątek,  15 czerwca 2018 roku w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w Dzierżoniowie odbyło się Walne Zebranie Członków Obywatelski  Blok Samorządowy.

Prezes OBS Marek Piorun przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatowego OBS.

Członkowie Powiatowego OBS podsumowali pracę Zarządu za rok 2017, poprzez jednogłośne udzielenie absolutorium oraz przyjęli przedstawiony przez Prezesa OBS  plan pracy Zarządu na 2018/ 2019 r.

Podczas dyskusji nad planem pracy przewodniczący Kół w krótkich wystąpieniach przedstawili relację i swoje zamierzenia pracy w poszczególnych gminach. Głównym tematem dyskusji były przygotowania OBS–u w powiecie do wyborów samorządowych w 2018 roku.

https://youtu.be/tS0JkxrrekQ

(142)