Główna Aktualności WYBORY 2018 – KONTO KW OBS-REJESTR WPŁAT

WYBORY 2018 – KONTO KW OBS-REJESTR WPŁAT

WYBORY 2018 – KONTO KW OBS-REJESTR WPŁAT
289
0

sakwaKONTO

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet wyborczy

KOMITET WYBORCZY OBYWATELSKI BLOK SAMORZĄDOWY

58-200 Dzierżoniów     Rynek 47

Pełnomocnik wyborczy –  Marek, Mieczysław Piorun – Dzierżoniów

                  Pełnomocnik finansowy – Irena Kowal – Dzierżoniów

  L.p. Data wpisu*) Data wpłaty*) /**) Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat***)
1 25.09.18 28.10.18 30.08.18    21.09.18  25.10.18 Krzysztof Chudyk Piława Górna 1230      3167,86 500 1230    4397,86  4897,86
2 24.09.18 5.10.18 17.09.18 1.10.18 Iwona Matyja Dzierżoniów  2500    500 2500       3000
3 25.09.18

23.10. 18

25.09.18

20.10.18

Paweł

 

Kowalski

 

Dzierżoniów

 

 3000

1700

3000

4700

4 2.10.18 29.08.18  4.09.18   26.09.18 Marek Piorun Dzierżoniów  1000    1000      1000 1000      2000         3000
5 2.10.18 27.09.18 Ryszard Podolski Ostroszowice 3400 3400
6 23.10.18 8.10.18    11.10.18   18.10.18 Adam Domagała Bielawa 900      400     1450 900       1300      2750
7 28.10.18 25.09.18    25.10.18 Wacław Dziędziel   1288,65 1000 1288,65 2288,65

(289)