Główna Aktualności WYBORY 2018 – KONTO KW OBS-REJESTR WPŁAT

WYBORY 2018 – KONTO KW OBS-REJESTR WPŁAT

43
0

KONTO

REJESTR WPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ KOMITETU WYBORCZEGO KWOT O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ŁĄCZNIE OD JEDNEJ OSOBY FIZYCZNEJ KWOTĘ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

Komitet wyborczy

KOMITET WYBORCZY OBYWATELSKI BLOK SAMORZĄDOWY

58-200 Dzierżoniów     Rynek 47

Pełnomocnik wyborczy –  Marek, Mieczysław Piorun – Dzierżoniów

                  Pełnomocnik finansowy – Irena Kowal – Dzierżoniów

  L.p. Data wpisu*) Data wpłaty*) /**) Imię (imiona) Nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat***)
1 25.09.18 30.08.18 Krzysztof Chudyk Piława Górna 1230 1230
2 25.09.18 21.09.18 Krzysztof Chudyk Piława Górna  3167,86 4397,86
3 25.09.18 17.09.18 Iwona Matyja Dzierżoniów  2500 2500
4 25.09.18 25.09.18 Paweł Kowalski Dzierżoniów  3000 3000
5
6
7
8
9

(43)