Główna Aktualności Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia OBS

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia OBS

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia OBS
107
0

W dniu 12 czerwca 2019 roku w sali „TĘCZA” Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ul. Parkowa 4i odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Obywatelski  Blok Samorządowy.

Zebranie otworzył Prezes Zarządu Marek Piorun. Prezes  przywitał zebranych i odczytał porządek obrad.

Następnie zebrani przyjęli  porządek obrad i wybrali Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

Potem dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Skrutacyjnej.

W dalszej części Prezes Marek Piorun przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu OBS, a

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przestawił sprawozdanie i wniosek o udzielenie absolutorium.

Po czy nastąpiła dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Zarządu OBS. Członkowie Powiatowego OBS podsumowali pracę Zarządu i poprzez głosowanie jawne,  jednogłośne udzielili mu absolutorium.

W następnej części zebrania przeprowadzono wybory do władz OBS:

Na podstawie głosowania jawnego,  na funkcję Prezesa Stowarzyszenia OBS wybrany został – Marek Piorun, na funkcję Wiceprezesa-Sekretarza  Stowarzyszenia OBS wybrana została – Wanda Ostrowska, na funkcję Wiceprezesa -Skarbnika  Stowarzyszenia OBS wybrany został – Dariusz Madejski. Do Zarządu Stowarzyszenia OBS wybrani zostali również:

 1. Mirosław Obal
 2. Krzysztof Jankowski
 3. Wiktor Jeziorski
 4. Agnieszka Ceglarz
 5. Waldemar Tokarski
 6. Mirosław Tyniec
 7. Zbigniew Rak
 8. Adam Domagała
 9. Sławomir Sulich

Wybrano również Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia OBS w składzie:

 1. Zbigniew Szyjka- przewodniczący
 2. Marzena Łukaszewicz – zastępca przewodniczącego
 3. Piotr Policzkiewicz – członek
 4. Włodzimierz Kapela – członek
 5. Jan Wąsowicz – członek

Po wyborach do władz OBS Komisja uchwał i wniosków przedstawiła zebranym uchwały i wnioski, które wszystkie przegłosowano do realizacji.

Na koniec zebrania Prezes Zarządu Marek Piorun podziękował członkom Stowarzyszenia OBS za udział w zebraniu, a organizatorom za trud włożony w jego przygotowanie.

IMG_20190612_172936IMG_20190612_173048IMG_20190612_173033IMG_20190612_173040IMG_20190612_172806IMG_20190612_172738IMG_20190612_173148IMG_20190612_173219IMG_20190612_173009IMG_20190612_173225IMG_20190612_173309IMG_20190612_173316IMG_20190612_173252IMG_20190612_173115IMG_20190612_173341IMG_20190612_173359IMG_20190612_173355IMG_20190612_173259IMG_20190612_173420IMG_20190612_173502IMG_20190612_174810IMG_20190612_173514IMG_20190612_173541IMG_20190612_175152IMG_20190612_173609IMG_20190612_173519IMG_20190612_173453

(107)