Główna Aktualności Gratulujemy – Marek Piorun nasz lider, prezes OBS, uhonorowany medalem Zasłużony dla Miasta Dzierżoniowa.

Gratulujemy – Marek Piorun nasz lider, prezes OBS, uhonorowany medalem Zasłużony dla Miasta Dzierżoniowa.

Gratulujemy – Marek Piorun nasz lider, prezes OBS, uhonorowany medalem Zasłużony dla Miasta Dzierżoniowa.
68
0

safe_image

W poniedziałek 22 czerwca z rąk przewodniczącego Rady oraz burmistrza Dzierżoniowa Pan Marek Piorun – nasz Lider , prezes stowarzyszenia Obywatelski Blok Samorządowy, wieloletni burmistrz miasta Dzierżoniowa został uhonorowany medalem Zasłużony dla Miasta Dzierżoniowa.

Marek

Pan Marek Piorun pracował w samorządzie od 1990 r. Radny Rady Miejskiej I, II i III kadencji. Zastępca burmistrza 1991-1998. Burmistrz Dzierżoniowa w latach 2002-2014. Radny Rady Miejskiej Dzierżoniowa I, II i III kadencji. W październiku 2002 r. został wybrany na burmistrza Dzierżoniowa w pierwszych powszechnych wyborach. W 2006 roku wygrał wybory w pierwszej turze. W 2010 roku, zdobywając 66,31% głosów, ponownie wygrał wybory w pierwszej turze.  Później Wicestarosta i radny powiatowy 2014-2018. Odznaczony  w 2015 za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Krzyżem Zasługi.

Jest współzałożycielem i  liderem stowarzyszenia Obywatelski Blok Samorządowy. Organizacja ta za rok będzie obchodzić 20 lecie. Pan prezes OBS Marek Piorun tak wspomina swoją działalność z Obywatelskim Blokiem Samorządowym.

W grudniu 2001 roku, grupa czternastu osób (po dwóch przedstawicieli z każdej z siedmiu gmin powiatu dzierżoniowskiego) podpisała Deklarację o współdziałaniu i współpracy na rzecz swoich lokalnych Ojczyzn, w ramach założonego stowarzyszenia. Powstałe stowarzyszenie przyjęło nazwę Obywatelski Blok Samorządowy. Zaprojektowaliśmy logo i wyznaczyliśmy zakres i formę działalności nowej organizacji. Potrzebą i celem integracji były zbliżające się wybory samorządowe w 2002 roku. Objęcie działaniem całego powiatu było dla nowego, młodego stowarzyszenia dużym wyzwaniem. Patrząc z tej perspektywy muszę stwierdzić,  iż istniało duże zainteresowanie pracą społeczną, poza strukturami  partii politycznych. Dzisiaj, tworzenie stowarzyszeń ukierunkowanych na działalność samorządową stało się powszechne,  ale przedtem OBS był  pierwszym stowarzyszeniem o tym profilu w powiecie i regionie. W wyborach w 2002 roku (kadencja 2002-2006) członkowie OBS uzyskali bardzo dobre wyniki. W pięciu gminach nasi kandydaci na wójtów i burmistrzów zostali włodarzami gmin. Wielu członków  z naszego ugrupowania uzyskało mandaty radnych do rad gmin i powiatu. W kadencjach następnych 2006 -2010 i 2010-2014 oraz w obecnej kadencji 2014-2018 podtrzymujemy swoją obecność zarządzając lub współzarządzając gminami i powiatem. Zgodnie ze statutem, naszym głównym celem jest zaangażowanie w rozwój samorządów lokalnych poprzez urzeczywistnianie idei samorządności i kultywowanie fundamentalnych wartości jak: etos pracy, poszanowanie prawa i norm etyki, promowanie udziału ludzi aktywnych i kompetentnych w życiu publicznym, wspieranie inicjatyw  pobudzających aktywność społeczno-gospodarczą. Obywatelski Blok Samorządowy obecnie skupia 120 członków i wielu sympatyków. Przez lata działalności stowarzyszenia, przewinęło się prawie 300 członków o poglądach centro-prawicowych, którzy wielokrotnie „zasilali” powstałe  partie polityczne. Jesteśmy grupą osób, która nie przechodzi obojętnie obok otaczającej nas rzeczywistości, zależy nam na dynamicznym rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej i sprawnym działaniu  samorządu lokalnego w powiecie dzierżoniowskim. Jesteśmy zwolennikami społeczeństwa obywatelskiego, w którym aktywni i świadomi obywatele biorą odpowiedzialność za siebie i podejmują działania na rzecz wspólnoty. Obywatelski Blok Samorządowy promuje pracę ponad podziałami dla osiągania wspólnych  celów.

Gratulujemy i życzymy dobrego zdrowia w dalszej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

 

(68)