Główna Aktualności 28 maja 2015 r. – Walne Zebranie Członków Obywatelski Blok Samorządowy.

28 maja 2015 r. – Walne Zebranie Członków Obywatelski Blok Samorządowy.

28 maja 2015 r. – Walne Zebranie Członków Obywatelski Blok Samorządowy.
77
0

W czwartek,  28 maja 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Obywatelski  Blok Samorządowy. Zgodnie ze statutem OBS zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd w ciągu pierwszego półrocza każdego roku.   W trakcie Walnego Zebrania Członków wybrane zostały statutowe władze stowarzyszenia, ze względu na opracowanie i rejestrację nowego statutu.  Do zarządu OBS  wybrani zostali: Marek Piorun – Prezes , Wanda Ostrowska – Wiceprezes Sekretarz, Jarosław Tyniec – Wiceprezes Skarbnik oraz członkowie zarządu: Dariusz Madejski, Mirosław Obal, Albert Blacharz, Zbigniew Rak,  Adam  Domagała, Tomasz Tkacz, Ewa Florczak. Walne Zebranie Członków ustaliło w trakcie głosowania następujący skład Komisji Rewizyjnej:  Zbigniew Szyjka, Włodzimierz Kapela, Wojciech Domis, Robert Grajek, Piotr Policzkiewicz.

W trakcie dyskusji omówiono wyniki wyborów do samorządów  gminnych i powiatu. Osiągnięte rezultaty potwierdzają iż OBS jest organizacją wysoko ocenianą przez mieszkańców  wspólnot samorządowych,  skupiającą osoby zaangażowane  w służbę publiczną .   Stowarzyszenie OBS funkcjonuje już 14 lat, jest to organizacja sprawdzona jednak  jej przyszłość zależy od  aktywnej, konstruktywnej i zgodnej pracy członków. Dlatego nowo wybrany zarząd  zadeklarował  iż we współpracy z kołami  gminnymi  zostanie opracowany  plan pracy Stowarzyszenia  na najbliższy rok działalności.

(77)