3 września 2021 r. Zarząd Powiatowy OBS zorganizował Walne Zebranie Sprawozdawcze.

obs
0
0
552
3 września 2021 r. o godz. 17.00 w sali „Tęcza”- przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Obywatelskiego Bloku Samorządowego Powiatu Dzierżoniowskiego. Prezes OBS Marek Piorun przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatowego OBS. Następnie przedstawiono sprawozdania: finansowe i Komisji Rewizyjnej. Członkowie Powiatu Dzierżoniowskiego OBS podsumowali pracę Zarządu za rok 2020 i  udzielili […]

OBS Koło Dzierżoniów – zebranie sprawozdawczo-wyborcze 06.02.2015 r

obs
0
0
142
W czwartek 6 lutego 2015 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Obywatelskiego Bloku Samorządowego Koła Dzierżoniów. Członkowie Koła podsumowali pracę Zarządu po czteroletniej kadencji oraz przyjęli przedstawione przez Przewodniczącego Koła Alberta Blacharza sprawozdanie z działalności za lata 2011- 2014. Przyjęto również plan pracy na 2015 r. w którym uznano za najważniejsze: – współpracę […]

Zebranie Członków Koła Stowarzyszenia OBS – 5 października 2021 roku

obs
0
0
302
W dniu 5 października 2021 roku o godzinie 17.00 w sali „Tęcza” ul. Parkowa 4B w Dzierżoniowie, przy ponad 50% frekwencji, odbyło się Zebranie Członków Koła Stowarzyszenia OBS, którego celem było: Sprawozdanie z pracy Koła Dzierżoniów. Informacja dotycząca zmiany w składzie Zarządu Powiatowego. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia OBS. Dyskusja o przygotowaniach do wyborów samorządowych 2023. Informacje […]