obs

Budżet Obywatelski Dzierżoniów

obs 0
0
93
Od początku nowego roku rozpoczynamy realizację budżetu obywatelskiego. Aż milion zł będą mieli co roku do wydania mieszkańcy Dzierżoniowa na to, co ich zdaniem należy zrobić w mieście. 100 tys. zł należeć będzie wyłącznie do młodzieży. Proporcjonalnie do liczby mieszkańców będzie to jeden z największych budżetów obywatelskich w województwie dolnośląskim. – Budżet obywatelski to możliwość […]

Film Promocyjny Miasta Dzierżoniowa

obs 0
0
147
Dzierżoniów okiem kamery. Zapraszamy do obejrzenia. Naprawdę warto (147)

Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem i Wiceburmistrzem.

obs 0
0
84
Wanda Kunecka – radna klubu OBS – zorganizawała spotkanie mieszkanców swojego okręgu wyborczego z Burmistrzem i Wiceburmistrzem. W dniu 27 sierpnia 2015 r. z inicjatywy Wandy Kuneckiej – radnej klubu OBS – odbyło się spotkanie mieszkańców ul. Staszica i okolic z Burmistrzem Miasta Dariuszem Kucharskim i wiceburmistrzem Albertem Blacharzem. Spotkanie dotyczyło wymiany poglądów, opinii, nowych […]

3 września 2021 r. Zarząd Powiatowy OBS zorganizował Walne Zebranie Sprawozdawcze.

obs 0
0
548
3 września 2021 r. o godz. 17.00 w sali „Tęcza”- przy ul. Parkowej w Dzierżoniowie. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Obywatelskiego Bloku Samorządowego Powiatu Dzierżoniowskiego. Prezes OBS Marek Piorun przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatowego OBS. Następnie przedstawiono sprawozdania: finansowe i Komisji Rewizyjnej. Członkowie Powiatu Dzierżoniowskiego OBS podsumowali pracę Zarządu za rok 2020 i  udzielili […]

OBS foto

obs 0
0
513
(513)

OBS Koło Dzierżoniów – zebranie sprawozdawczo-wyborcze 06.02.2015 r

obs 0
0
141
W czwartek 6 lutego 2015 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Obywatelskiego Bloku Samorządowego Koła Dzierżoniów. Członkowie Koła podsumowali pracę Zarządu po czteroletniej kadencji oraz przyjęli przedstawione przez Przewodniczącego Koła Alberta Blacharza sprawozdanie z działalności za lata 2011- 2014. Przyjęto również plan pracy na 2015 r. w którym uznano za najważniejsze: – współpracę […]

Zebranie Członków Koła Stowarzyszenia OBS – 5 października 2021 roku

obs 0
0
301
W dniu 5 października 2021 roku o godzinie 17.00 w sali „Tęcza” ul. Parkowa 4B w Dzierżoniowie, przy ponad 50% frekwencji, odbyło się Zebranie Członków Koła Stowarzyszenia OBS, którego celem było: Sprawozdanie z pracy Koła Dzierżoniów. Informacja dotycząca zmiany w składzie Zarządu Powiatowego. Przedstawienie zmian w Statucie Stowarzyszenia OBS. Dyskusja o przygotowaniach do wyborów samorządowych 2023. Informacje […]

Klub Obywatelski Blok Samorządowy Rady Miejskiej Dzierżoniowa

obs 0
0
79
Bolesław Stokłosa- przewodniczący, Iwona Matyja- zastępca przewodniczącego, Czesław Jaworski, Grażyna Juraszek, Paweł Kowalski, Wanda Kunecka, Bogdan Małecki, Mirosław Piorun, Mieczysław Sojka, Andrzej Wiczkowski, Bolesław Wilkos, Feliks Bińczycki, Albert Blacharz – wiceburmistrz (79)

28 maja 2015 r. – Walne Zebranie Członków Obywatelski Blok Samorządowy.

obs 0
0
82
W czwartek,  28 maja 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Obywatelski  Blok Samorządowy. Zgodnie ze statutem OBS zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd w ciągu pierwszego półrocza każdego roku.   W trakcie Walnego Zebrania Członków wybrane zostały statutowe władze stowarzyszenia, ze względu na opracowanie i rejestrację nowego statutu.  Do zarządu OBS  wybrani zostali: […]