Główna Aktualności OBS Koło Dzierżoniów – zebranie sprawozdawczo-wyborcze 06.02.2015 r

OBS Koło Dzierżoniów – zebranie sprawozdawczo-wyborcze 06.02.2015 r

OBS Koło Dzierżoniów – zebranie sprawozdawczo-wyborcze 06.02.2015 r
144
0

W czwartek 6 lutego 2015 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze Obywatelskiego Bloku Samorządowego Koła Dzierżoniów. Członkowie Koła podsumowali pracę Zarządu po czteroletniej kadencji oraz przyjęli przedstawione przez Przewodniczącego Koła Alberta Blacharza sprawozdanie z działalności za lata 2011- 2014. Przyjęto również plan pracy na 2015 r.

w którym uznano za najważniejsze:

– współpracę OBS z samorządami powiatu i wsparcie przedsiębiorczości,

– współpracę z klubami koalicyjnymi radnych dla rozwoju miasta i powiatu,

– podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa,

– zwiększenie liczby członków i sympatyków Koła z różnych środowisk lokalnych.

W podsumowaniu prac Zarządu Koła zwrócono uwagę na bardzo dobry wynik w wyborach samorządowych 2014 r., w których kandydaci OBS do Rady Miejskiej zdobyli 11 mandatów na 21. Udzielono też jednogłośnie absolutorium Zarządowi Koła OBS Dzierżoniów.

Przeprowadzono wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

W wyniku głosowania Przewodniczącym został Albert Blacharz – Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa.
W skład Zarządu Koła OBS weszli również: Iwona Matyja – Wiceprzewodnicząca (sekretarz), Bolesław Stokłosa –Wiceprzewodniczący (skarbnik)oraz Członkowie Zarządu: Włodzimierz Kapela, Leszek Kiepał, Paweł Kowalski,Bogdan Małecki, Henryk Smolny.

Komisję Rewizyjną stanowią: Anita Dobraszak – Przewodnicząca, Konrad Wnuk – Wiceprzewodniczący,Andrzej Wiczkowski – Członek.

Zebrani zadeklarowali dalszą aktywną pracę i zaangażowanie we wszelkie przedsięwzięcia, mające na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców.

(144)