Główna Aktualności OBS Informacje

Zebranie członków Stowarzyszenia Obywatelski Blok Samorządowy

Leszek Kiepał
0
232

12 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne zebranie członków Stowarzyszenia Obywatelski Blok Samorządowy. W zebraniu uczestniczyli m.in. Zastępca Burmistrza Dzierżo…niowa – Albert Blacharz, Wicestarosta – Marek Piorun członkowie Stowarzyszenia oraz Radni Rady Miejskiej i Powiatu Dzierżoniowskiego. Podczas zebrania omawiane były bieżące sprawy Miasta oraz najbliższe inwestycje. Radni OBS-u przedstawili inicjatywy, z jakimi zwracają się do […]

Komitet Wyborczy OBS

obs 0
0
161

Zobacz filmy promujące Komitet Wyborczy Obywatelski Blok Samorządowy (161)

Klub Obywatelski Blok Samorządowy Rady Powiatu Dzierżoniowskiego

obs 0
0
53

Izabela Piwko- Zadrożna– przewodnicząca, Ewa Florczak- zastępca, Marek Piorun, Marian Kowal, Jarosław Tyniec (53)

Klub Obywatelski Blok Samorządowy Rady Miejskiej Dzierżoniowa

obs 0
0
63

Bolesław Stokłosa- przewodniczący, Iwona Matyja- zastępca przewodniczącego, Czesław Jaworski, Grażyna Juraszek, Paweł Kowalski, Wanda Kunecka, Bogdan Małecki, Mirosław Piorun, Mieczysław Sojka, Andrzej Wiczkowski, Bolesław Wilkos, Feliks Bińczycki, Albert Blacharz – wiceburmistrz (63)

28 maja 2015 r. – Walne Zebranie Członków Obywatelski Blok Samorządowy.

obs 0
0
63

W czwartek,  28 maja 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Obywatelski  Blok Samorządowy. Zgodnie ze statutem OBS zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez zarząd w ciągu pierwszego półrocza każdego roku.   W trakcie Walnego Zebrania Członków wybrane zostały statutowe władze stowarzyszenia, ze względu na opracowanie i rejestrację nowego statutu.  Do zarządu OBS  wybrani zostali: […]

OBS Informacje

OBS na Dzierżoniowskich Prezentacjach 2016

Leszek Kiepał
0
58
24 i 25 września na OSiR-ze podczas XXII Prezentacji Dzierżoniowskich członkowie Obywatelskiego Bloku Samorządowego w swoim stoisku spotkali się z mieszkańcami Ziemi Dzierżoniowskiej. Nasz lider Marek Piorun, radni Rady Miejskiej i Rady Powiatu Dzierżoniowskiego rozmawiali z lokalną społecznością o sytuacji dzierżoniowskich samorządów. W bardzo ciekawych i efektywnych dyskusjach dyżurujący członkowie OBS-u uzyskali od mieszkańców wiele […]

WALNE SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIA CZŁONKÓW OBS – 23 czerwca 2016 roku

Leszek Kiepał
0
168
W dniu 23 czerwca 2016 roku – godz. 16.35 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie, odbyło się Walne Zwyczajne Zebranie Członków OBS w Powiecie Dzierżoniowskim. Prezes Stowarzyszenia OBS Marek Piorun przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w 2015 roku. Zebrani członkowie podjęli uchwałę udzielenia absolutorium Zarządowi OBS za 2015 rok. Przedstawiono i zatwierdzono też program […]

Zebranie członków Stowarzyszenia Obywatelski Blok Samorządowy

Leszek Kiepał
0
232
12 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne zebranie członków Stowarzyszenia Obywatelski Blok Samorządowy. W zebraniu uczestniczyli m.in. Zastępca Burmistrza Dzierżo…niowa – Albert Blacharz, Wicestarosta – Marek Piorun członkowie Stowarzyszenia oraz Radni Rady Miejskiej i Powiatu Dzierżoniowskiego. Podczas zebrania omawiane były bieżące sprawy Miasta oraz najbliższe inwestycje. Radni OBS-u przedstawili inicjatywy, z jakimi zwracają się do […]

Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła OBS Dzierżoniów 17.03.2016 r.

Leszek Kiepał
0
109
W dniu 17.02.2016 r. o godzinie 17:00 w Muzeum Miejskim Dzierżoniowa, ul. Świdnicka 30 odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Członków Koła OBS w Dzierżoniowie. Zebrani członkowie zatwierdzili sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2015 rok, które przedstawił jego przewodniczący Albert Blacharz. Przedstawiono i zatwierdzono też program pracy Koła OBS Dzierżoniów na 2016 r. W zebraniu uczestniczyli […]

Spotkanie mieszkańców z Burmistrzem i Wiceburmistrzem.

obs
0
56
Wanda Kunecka – radna klubu OBS – zorganizawała spotkanie mieszkanców swojego okręgu wyborczego z Burmistrzem i Wiceburmistrzem. W dniu 27 sierpnia 2015 r. z inicjatywy Wandy Kuneckiej – radnej klubu OBS – odbyło się spotkanie mieszkańców ul. Staszica i okolic z Burmistrzem Miasta Dariuszem Kucharskim i wiceburmistrzem Albertem Blacharzem. Spotkanie dotyczyło wymiany poglądów, opinii, nowych […]